ASET

ASET = Asynchronní embryo transfer

ASET je metoda maximalizující šanci na zahnízdění embrya v děložní sliznici výběrem vhodné chvíle k transferu. Základem metody je příprava individuálního plánu, zohledňující implantační okno specifické pro každou ženu a zároveň vývoj embrya.

Pro správné zahnízdění embrya (implantaci) je zásadní, aby byla děložní sliznice (endometrium) dostatečně vyzrálá a připravená. V běžném menstruačním cyklu děložní sliznice splňuje nejlepší podmínky k zahnízdění jen krátkou chvíli, která se nazývá „implantační okno“. Obvykle jde o 17. až 21. den periody. Zároveň musí splňovat dostatečné vývojové stádium i embryo. Bez dobré synchronizace vývoje embrya a přípravy sliznice dělohy může docházet k selhání přijetí zárodku.

Metoda ASET nám umožňuje připravit děložní sliznici a zároveň embryo ve správném stupni vývoje. K posouzení zralosti děložní sliznice se běžně užívá ultrazvukového vyšetření, ale v rámci moderních molekulárních metod je dnes již velmi rozšířený ERA test ze vzorku děložní sliznice. Tímto testem můžeme přesně určit, v jaké fázi se nachází děložní sliznice a naplánovat tak nejlepší dobu pro přenos embrya do dělohy individuálně pro každý pár, který se rozhodne tuto metodu použít.

Odkazy pro více informací:

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Blo%C5%BEn%C3%AD_sliznice