PICSI – Předselektovaná ICSI

Modifikace metody ICSI, díky které lze spolehlivěji vybrat kvalitní spermie k oplodnění vajíčka. Pomáhá zvláště párům, u kterých selhává standardní metoda ICSI a je velmi vhodná u žen, které opakovaně potrácejí.

  • Tato metoda je vhodná pro výběr zralých spermií muže.
  • Může pomoci u opakovaného selhávání spontánního oplození, abnormálním spermiogramu, abnormálním vývoji embryí po oplození metodou ICSI i při normálním spermiogramu.
  • Umožňuje výběr zralých a nejsilnějších spermií nejblíže podobný tomu naturálnímu.

Během oplodnění zralých vajíček metodou ICSI (viz. ICSI) je užita spermie, která byla vybrána dle jejího mikroskopického vzhledu a pohybu. Metoda PICSI však k procesu používá ty spermie, které se v laboratorním prostředí váží na tzv. hyaluronan. Tato látka obklopuje vajíčko a spermie se na ni musí navázat před samotným splynutím obou buněk i během přirozeného oplození v těle ženy. Je prokázáno, že schopnost spermie navázat se na hyaluronan (do jisté míry) určuje její vyzrálost.

Spermie otce jsou tedy umístěny na PICSI misku, která obsahuje právě hyaluronan. Ty, které jsou dostatečně zralé se na něj navážou a jsou následně vybrány k injekci do vajíčka stejně jako během ICSI. I při klasické metodě ICSI jsou spermie selektovány, a to na základě jejich pohyblivosti a tvaru, ale průkaz vyzrálosti metodou PICSI je efektivnější a také elegantnější. Dostatečně zralá spermie má mnohem menší pravděpodobnost na přenos genetických vad.

Odkazy pro více informací:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spermie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_hyaluronov%C3%A1

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oocyt